Forgotten Password

Våre tjenester

Bemanning

Vi tilbyr fleksible bemanningsløsninger, tilpasset din bedrift og deres behov.
Enten det er behov for Extra personell i kortere eller lengre periode, så er vi klare til å hjelpe deg.
Prosessen starter som oftest med et uforpliktende møte mellom oss, der vi kartlegger ditt konkrete behov, vi forteller om prosessen, kommer med innspill og blir enige om hvordan vi går videre fram.
Alle våre ansatte er kvalitetssikret gjennom intervju og referansesjekk, og skal møte alle krav som dere har for deres ansatte.
Det er også viktig for oss å følge opp både deg og våre ansatte under innleieperioden, slik at vi kan påse at alle parter er fornøyd.

Rekruttering

Vi tilbyr fullverdig rekruttering der dere har behov for fastansettelse.
Det er mange elementer man skal være bevisst på under en fastansettelse, og vi hjelper deg gjennom hele prosessen.
Vår jobb er å påse at alle formaliteter og krav er på plass, både under kartlegging av kandidat, signering av avtaler og oppstart av utvalgt kandidat.
Vi er opptatt av en tett og god dialog med deg under hele prosessen, og at du er fornøyd med kvaliteten og servicen vi yter.

Rådgivning

Opplever din bedrift økt omsetning, og du er usikker på hvordan du skal løse bemanning i tiden framover?
Er det litt vanskelig marked, og du ønsker å endre noe av bemanningen din?
Vil du, under full konfidensialitet hvis ønskelig, vite litt om jobb- og karrieremuligheter andre steder?
Vi kjenner til dagens arbeidsmarked, og er klare for å gi deg rådgivning, tips og innspill

Slik jobber vi i Extra

Vi i Extra Bemanning har stor tro på unik og personlig service. Derfor er en stor del av vårt tilbud bygget rundt nøye kartlegging av hvert enkelt oppdrag. Enten du er bedriftskunde eller jobbsøker så vil vår solide erfaring komme deg til nytte gjennom treffsikker bemanning.

Vi vet at ingen er like, og derfor går alle nye kunder igjennom en kartleggingsprosess som analyserer behov og de områdene vi kan bistå med.

Vårt mål

Hos oss har vi et overordnet mål om å alltid være trygg på at rekrutteringen vi har gjort samsvarer med de forventninger både bedriften men også kandidaten har. Vi ønsker høyest mulig grad av tilfredshet og jobber kontinuerlig med å perfeksjonere systemet vårt for å sikre høyest mulig kvalitet på våre tjenester.

Bakgrunnsbilde

Klar for det lille ekstra?

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan Extra Bemanning kan hjelpe deg å nå de målsetningene du har satt deg.